Deň plný dojmov a rôznych emócií, keď sa životy dvoch ľudí spoja v jeden, deň kedy sa preukazuje úcta a vďaka  svojim najbližším, v ktorý sa  radujeme a od dojatia plačeme.... Deň, ktorý všetci túžobne očakávame.... SVADOBNÝ DEŃ

  • „Vždy by sme mali mať na pamäti, že dnešný deň príde len raz a už nikdy sa nevráti.“ (A.Schopenhauer)
  • Svadobná agentúra Lux wedding je tu pre každý zamilovaný pár, ktorý sa rozhodol vstúpiť do stavu manželského. Manželstvo je  nová kapitola v knihe Vášho spoločného života a svadbou do nej vpíšete prvé riadky, preto by mala byť jedinečná  a nezabudnuteľná. Prenechajte svadobné prípravy na nás, uvoľnite sa a prežite  tieto krásne chvíle  s láskou, porozumením a bez stresu.
    Pozývame vás na naše podstránky, pripravili sme vám inšpirácie a Trendy pre rok 2017, v Portfóliu sa môžete inšpirovať kytičkami, tortami, výzdobami, vo fotogalérii si môžete pozrieť nami realizované výzdoby.

  • Agentúra Lux wedding umožňuje prezeranie tejto stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom Agentúry Lux wedding s.r.o., ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno, ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie Agentúry Lux wedding  a logo spoločnosti. Bez predchádzajúceho súhlasu Agentúry Lux wedding s.r.o.,nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať, alebo rozširovať texty, logá, ochrannú známku, fotografie, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránky. Neoprávnené používanie informácií  z tejto stránky v akejkoľvek forme je porušenie právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na tejto stránke je potrebné konzultovať s vlastníkom stránky. Vstupom na webovú stránku Lux wedding súhlasíte bez obmedzenia alebo výhrady s podmienkami používania webovej stránky.
  • Ochranná známka

  • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dňa 13.9.2012  zapísal do registra ochrannú známku Lux wedding pod  č.233163. Týmto zápisom  je názov a logo našej svadobnej agentúry chránené ochrannou  známkou a  zápisom sme získali oprávnenie používať  znak  " ® " pri svojom názve.