„Vždy by sme mali mať na pamäti, že dnešný deň príde len raz a už nikdy sa nevráti.“ (A.Schopenhauer)

Milí klienti

svadobnú sezónu 2021 máme úspešne za sebou. Ďakujeme, že ste nám  umožnili stať sa súčasťou Vášho svadobného dňa a za prejavenú dôveru. Ďakujeme, že sme mali možnosť realizovať desiatky krásnych výzdob pre úžasných ľudí. Z celého srdca ďakujeme za Vašu celoročnú priazeň a podporu. Vaša priazeň nás inšpiruje a posúva vpred. 
Ale teraz prišiel čas zastaviť sa a vychutnať si čarovné obdobie Vianoc. Želáme Vám pokojné vianočné sviatky, aby ste si počas nastávajúcich dní našli čas pre seba, rodinu a priateľov. Prežite chvíle, ktoré naplnia Váš domov radosťou, Vaše srdce láskou a Váš život smiechom.
Želáme Vám veselú Silvestrovskú noc a úspešný Nový rok, hlavne veľa lásky, šťastia, zdravia a Božieho požehnania.  

Svadobná agentúra Lux wedding

Sme  tu pre všetkých, ktorí sa rozhodli usporiadať pre svojich blízkych významnú spoločenskú udalosť. Prenechajte prípravy a zorganizovanie vašej slávnostnej udalosti, svadby, či eventu na nás, uvoľnite sa a prežite tieto krásne chvíle s láskou, s porozumením a bez stresu. Pozývame vás na naše podstránky, kde máte možnosť zoznámiť sa s našou spoločnosťou, pozrieť si nami realizované výzdoby a oboznámiť sa so službami, ktoré ponúkame. Máme pre vás pripravené novinky, inšpirácie a Trendy pre rok 2022

© Copyright a Podmienky používania internetovej stránky Lux wedding

Agentúra Lux wedding umožňuje prezeranie tejto stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Všetky autorské práva ako aj všetky práva duševného vlastníctva bez obmedzenia, vo forme a obsahu tejto internetovej stránky sú vlastníctvom Agentúry Lux wedding s.r.o., ochrana sa vzťahuje nielen na obchodné meno, ale aj na ochrannú známku spoločnosti vzťahujúcu sa na označenie Agentúry Lux wedding  a logo spoločnosti. Bez predchádzajúceho súhlasu Agentúry Lux wedding s.r.o.,nie je povolené z internetových stránok kopírovať, zverejňovať, napodobovať, alebo rozširovať texty, logá, ochrannú známku, fotografie, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Obsah stránky je možné zdieľať výlučne ako odkaz na URL adresu stránky. Neoprávnené používanie informácií  z tejto stránky v akejkoľvek forme je porušenie právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Otázky o podmienkach použitia informácií publikovaných na tejto stránke je potrebné konzultovať s vlastníkom stránky. Vstupom na webovú stránku Lux wedding súhlasíte bez obmedzenia alebo výhrady s podmienkami používania webovej stránky.
Copyright © 2012-2021 Lux wedding  Všetky práva vyhradené.